Bashkim Krasniqi
(Zëvendës Ministër i MAPL)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
90,000.00 €
0.00 €
12,000.00 €
1,920.00 €
103,920.00 €
2019
125,000.00 €
4,000.00 €
14,640.00 €
0.00 €
143,640.00 €
2018
120,000.00 €
0.00 €
12,000.00 €
1,956.00 €
133,956.00 €