Artan Berisha
(Zëvendës Ministër i Arsimit)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2019
270,000.00 €
7,000.00 €
3,500.00 €
14,280.00 €
1,896.00 €
296,676.00 €
2018
240,000.00 €
7,000.00 €
2,000.00 €
14,760.00 €
1,896.00 €
265,656.00 €