Vesel Krasniqi
(Zëvendës Ministër i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2019
250,000.00 €
5,000.00 €
18,360.00 €
1,140.00 €
2,700.00 €
277,200.00 €
2018
250,000.00 €
12,000.00 €
13,308.00 €
0.00 €
0.00 €
275,308.00 €