Abelard Tahiri
(Ministër i Drejtësisë)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
1,063,000.00 €
0.00 €
9,975.00 €
35,701.00 €
0.00 €
4,320.00 €
1,112,996.00 €
2018
1,078,000.00 €
0.00 €
6,071.00 €
33,915.00 €
1,896.00 €
4,320.00 €
1,124,202.00 €