Faruk Nura
(Zëvendës Ministër i Diasporës)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
384,400.00 €
55,000.00 €
300,000.00 €
5,028.94 €
216,405.24 €
960,834.18 €
2018
384,400.00 €
55,000.00 €
300,000.00 €
34,719.00 €
231,660.00 €
1,005,779.00 €