Afrim Bekteshi
(Zëvendës Ministër i Diasporës)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
120,000.00 €
3,000.00 €
0.00 €
12,819.00 €
135,819.00 €
2018
120,000.00 €
3,000.00 €
350.00 €
21,671.11 €
145,021.11 €