Doruntinë Maloku - Kastrati
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
750,000.00 €
4,800.00 €
25,200.00 €
25,152.00 €
805,152.00 €
2018
750,000.00 €
4,800.00 €
25,200.00 €
19,809.51 €
799,809.51 €
2017
750,000.00 €
5,500.00 €
21,000.00 €
21,128.92 €
797,628.92 €
2016
750,000.00 €
5,500.00 €
22,500.00 €
22,134.38 €
800,134.38 €
2015
840,000.00 €
22,000.00 €
15,200.00 €
10,060.00 €
887,260.00 €
2014
840,000.00 €
22,000.00 €
16,700.00 €
14,400.00 €
893,100.00 €