Veton Berisha
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
998,450.00 €
8,500.00 €
3,554.00 €
25,186.00 €
0.00 €
0.00 €
1,035,690.00 €
2018
1,080,200.00 €
8,500.00 €
5,200.00 €
20,507.00 €
0.00 €
3,970.00 €
1,118,377.00 €
2017
1,010,400.00 €
8,500.00 €
2,880.00 €
24,539.00 €
1,800.00 €
6,800.00 €
1,054,919.00 €
2016
1,105,200.00 €
0.00 €
2,858.00 €
23,369.80 €
0.00 €
7,500.00 €
1,138,927.80 €
2015
1,440,000.00 €
0.00 €
670.00 €
10,235.00 €
0.00 €
6,300.00 €
1,457,205.00 €
2014
980,200.00 €
0.00 €
250.00 €
7,664.00 €
0.00 €
6,300.00 €
994,414.00 €