Hatim Baxhaku
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2017
620,000.00 €
68,000.00 €
14,813.76 €
30,753.57 €
733,567.33 €
2016
470,000.00 €
48,000.00 €
8,500.00 €
28,973.74 €
555,473.74 €
2015
670,000.00 €
48,000.00 €
4,500.00 €
21,586.49 €
744,086.49 €