Adem Mikullovci
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
90,000.00 €
2,000.00 €
2,800.00 €
24,477.51 €
119,277.51 €
2018
90,000.00 €
0.00 €
7,420.00 €
8,742.74 €
106,162.74 €
2017
90,000.00 €
0.00 €
2,100.00 €
6,285.00 €
98,385.00 €