Dardan Molliqaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2019
105,000.00 €
4,000.00 €
10,233.00 €
24,567.00 €
2,040.00 €
145,840.00 €
2018
105,000.00 €
4,000.00 €
3,529.97 €
7,490.41 €
2,040.00 €
122,060.38 €
2017
105,000.00 €
0.00 €
3,606.70 €
0.00 €
0.00 €
108,606.70 €