Valon Ramadani
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
3,480,265.00 €
16,000.00 €
3,500.00 €
24,261.00 €
3,524,026.00 €
2018
3,480,265.00 €
18,000.00 €
3,200.00 €
16,768.00 €
3,518,233.00 €
2017
3,480,265.00 €
18,000.00 €
3,100.00 €
0.00 €
3,501,365.00 €