Igor Simic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
15,000.00 €
4,449.00 €
31,302.00 €
6,500.00 €
57,251.00 €
2018
15,000.00 €
0.00 €
40,986.03 €
9,650.00 €
65,636.03 €