Islam Pacolli
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
1,092,020.00 €
25,000.00 €
45,300.00 €
50,813.00 €
1,213,133.00 €
2018
746,580.00 €
0.00 €
4,666.00 €
15,000.00 €
766,246.00 €