Valentina Bunjaku - Rexhepi
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
1,450,000.00 €
24,500.00 €
52,000.00 €
2,200.00 €
17,880.00 €
4,328.00 €
1,550,908.00 €
2018
1,690,000.00 €
28,500.00 €
52,000.00 €
4,250.00 €
25,080.00 €
6,228.00 €
1,806,058.00 €