Zoran Mojsilovic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2018
32,000.00 €
9,400.00 €
40,507.62 €
12,114.99 €
4,392.00 €
98,414.61 €