Bajrush Xhemajli
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2012
166,000.00 €
10,000.00 €
460.00 €
11,800.00 €
5,800.00 €
194,060.00 €
2011
166,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
13,200.00 €
5,640.00 €
194,840.00 €