Besim Ilazi
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
310,000.00 €
19,000.00 €
51,500.00 €
22,923.00 €
6,240.00 €
4,874.00 €
414,537.00 €
2018
310,000.00 €
19,000.00 €
51,000.00 €
29,097.00 €
0.00 €
4,854.00 €
413,951.00 €
2017
310,000.00 €
19,000.00 €
53,000.00 €
32,538.00 €
0.00 €
4,678.00 €
419,216.00 €
2016
410,000.00 €
15,000.00 €
50,000.00 €
32,475.00 €
0.00 €
4,659.00 €
512,134.00 €
2015
410,000.00 €
12,000.00 €
65,000.00 €
22,163.00 €
0.00 €
4,368.00 €
513,531.00 €
2014
410,000.00 €
12,000.00 €
52,000.00 €
21,200.00 €
0.00 €
3,600.00 €
498,800.00 €
2013
410,000.00 €
12,000.00 €
52,000.00 €
21,200.00 €
0.00 €
3,600.00 €
498,800.00 €