Bozidar Dejanivic
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
10,000.00 €
14,857.00 €
4,327.44 €
4,768.00 €
33,952.44 €
2018
10,000.00 €
14,400.00 €
0.00 €
0.00 €
24,400.00 €