Qëndron Kastrati
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2019
350,000.00 €
16,700.00 €
558.00 €
13,944.00 €
12,856.00 €
394,058.00 €