Zenun Elezaj
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
112,700.00 €
14,000.00 €
23,135.00 €
33,120.00 €
182,955.00 €