Abdulhadi Krasniç
(Kryetar Komune)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
335,000.00 €
15,909.00 €
350,909.00 €