Milos Perovic
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
155,000.00 €
0.00 €
14,466.00 €
1,750.00 €
171,216.00 €
2019
148,000.00 €
3,000.00 €
12,398.76 €
1,500.00 €
164,898.76 €