Arben Vitia
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
400,000.00 €
27,000.00 €
1,500.00 €
17,520.00 €
12,674.34 €
458,694.34 €