Ardian Shala
(-)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
75,000.00 €
26,500.00 €
25,000.00 €
4,010.00 €
32,220.00 €
162,730.00 €