Fitim Haziri
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
560,000.00 €
50,500.00 €
6,424.00 €
17,966.00 €
2,400.00 €
637,290.00 €