Edison Jakurti
(Ish Ministër)
Krahaso
Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
8,354.87 €
11,088.00 €
19,442.87 €