Muhamet Gashi
(-)
Krahaso
Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
4,764.00 €
4,764.00 €