Deklarimi dhe Krahasimi i pasurisë për 450 zyrtarë publike përmes Platformës së FOL

Platforma për krahasimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publikë përfshin 450 zyrtarë të lartë publik, ku për secilin në mënyrë individuale qytetarët e Kosovës mund t’i krahasojnë rritjen apo uljen e pasurisë së tyre ndër vite.

Kjo platformë është e integruar brenda ueb-faqes së Lëvizjes FOL e cila do të mundësojë gazetarëve, qytetarëve dhe hulumtuesve të bëjnë krahasimin e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik në mënyrë automatike, nga viti 2010 deri në vitin 2019.

Kjo platformë po ashtu ju mundëson që të shihni se cilët janë 10 zyrtarët me rritjen më të madhe të pasurisë në pesë vitet e fundit. Platforma do ju shërbej hulumtuesve për identifikimin e zyrtarëve të cilët kanë më shumë se një burim të të ardhurave.

Të dhënat për pasurinë e zyrtarëve janë të nxjerra nga formularët e Agjencionit Kundër Korrupsion.

Kur përdorni të dhënat nga kjo platformë për të riprodhuar, përpunuar ose krijuar aplikacione të reja nga ai, ne ju kërkojmë që ta citoni këtë platformë si burim informacioni. Çdo ndërhyrje në natyrën teknike ose materiale të këtij serveri është e ndaluar.

Në rast se gjeni ndonjë gabim në numra ju lutem na shkruani në info@levizjafol.org

Lëvizja FOL
Rr. Andrea Gropa, Nr.35, 10000 Prishtinë
Email: info@levizjafol.org
© Portali është në pronësi dhe menaxhim të Lëvizjes FOL