Agim Kikaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2017
245,500.00 €
22,500.00 €
22,221.19 €
290,221.19 €
2016
245,500.00 €
19,800.00 €
24,669.27 €
289,969.27 €
2015
245,500.00 €
19,000.00 €
14,893.00 €
279,393.00 €