Ramush Haradinaj
(Deputet)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
1,064,300.00 €
8,000.00 €
1,000.00 €
33,258.73 €
56,951.83 €
0.00 €
65,940.00 €
1,229,450.56 €
2021
1,064,300.00 €
121,000.00 €
1,000.00 €
52,984.04 €
39,433.95 €
0.00 €
56,653.95 €
1,335,371.94 €
2019
944,300.00 €
8,000.00 €
0.00 €
71,720.20 €
108,877.00 €
0.00 €
31,920.00 €
1,164,817.20 €
2018
944,300.00 €
8,000.00 €
0.00 €
5,049.55 €
89,736.30 €
0.00 €
31,920.00 €
1,079,005.85 €
2017
874,300.00 €
8,000.00 €
0.00 €
20,581.31 €
109,405.40 €
0.00 €
31,920.00 €
1,044,206.71 €
2016
812,300.00 €
26,000.00 €
0.00 €
20,000.00 €
50,716.00 €
7,056.00 €
24,720.00 €
940,792.00 €
2015
672,300.00 €
68,000.00 €
0.00 €
13,000.00 €
27,612.00 €
7,056.00 €
7,920.00 €
795,888.00 €
2014
672,300.00 €
68,000.00 €
0.00 €
13,000.00 €
30,156.00 €
1,680.00 €
7,920.00 €
793,056.00 €