Sami Hajdaraj
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2020
543,000.00 €
15,500.00 €
1,155.00 €
19,329.00 €
14,880.00 €
17,880.00 €
611,744.00 €
2019
543,000.00 €
20,500.00 €
10,570.00 €
19,329.00 €
14,880.00 €
17,880.00 €
626,159.00 €
2018
579,000.00 €
25,200.00 €
5,376.00 €
19,665.00 €
14,880.00 €
17,880.00 €
662,001.00 €