Fatmir Limaj
(Ish Deputet/e)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
820,000.00 €
10,000.00 €
6,474.00 €
16,272.00 €
5,400.00 €
858,146.00 €
2020
820,000.00 €
10,000.00 €
11,820.00 €
16,272.00 €
5,400.00 €
863,492.00 €
2019
820,000.00 €
10,000.00 €
9,857.00 €
36,693.00 €
5,400.00 €
881,950.00 €
2018
820,000.00 €
0.00 €
0.00 €
16,272.00 €
5,400.00 €
841,672.00 €
2017
820,000.00 €
0.00 €
0.00 €
16,272.00 €
5,400.00 €
841,672.00 €
2016
900,000.00 €
30,000.00 €
0.00 €
16,524.00 €
5,400.00 €
951,924.00 €
2015
900,000.00 €
30,000.00 €
210.00 €
15,480.00 €
5,400.00 €
951,090.00 €
2014
900,000.00 €
30,000.00 €
2,150.00 €
15,504.00 €
5,388.00 €
953,042.00 €
2013
900,000.00 €
30,000.00 €
2,150.00 €
15,528.00 €
5,460.00 €
953,138.00 €
2012
900,000.00 €
45,000.00 €
2,150.00 €
15,528.00 €
0.00 €
962,678.00 €
2011
900,000.00 €
45,000.00 €
2,150.00 €
8,928.00 €
0.00 €
956,078.00 €