Bujar Nerjovaj
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
300,000.00 €
9,000.00 €
13,776.00 €
322,776.00 €
2018
300,000.00 €
9,000.00 €
14,184.00 €
323,184.00 €