Beqir Fejzullahu
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2020
117,000.00 €
8,500.00 €
8,500.00 €
14,566.00 €
13,476.00 €
162,042.00 €
2019
117,000.00 €
8,500.00 €
8,200.00 €
14,586.00 €
13,476.00 €
161,762.00 €
2018
108,000.00 €
8,500.00 €
11,435.00 €
10,284.00 €
13,476.00 €
151,695.00 €