Bashkim Krasniqi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Total
2020
100,000.00 €
12,120.00 €
1,920.00 €
114,040.00 €
2019
125,000.00 €
14,640.00 €
0.00 €
139,640.00 €
2018
120,000.00 €
12,000.00 €
1,956.00 €
133,956.00 €