Bashkim Krasniqi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2021
106,000.00 €
8,000.00 €
7,200.00 €
12,733.00 €
1,920.00 €
4,080.00 €
139,933.00 €
2020
100,000.00 €
0.00 €
0.00 €
12,120.00 €
1,920.00 €
0.00 €
114,040.00 €
2019
125,000.00 €
0.00 €
0.00 €
14,640.00 €
0.00 €
0.00 €
139,640.00 €
2018
120,000.00 €
0.00 €
0.00 €
12,000.00 €
1,956.00 €
0.00 €
133,956.00 €