Bajrush Sezairi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2019
5,000.00 €
3,000.00 €
500.00 €
12,600.00 €
21,100.00 €
2018
7,000.00 €
4,000.00 €
2,000.00 €
12,350.00 €
25,350.00 €