Mevludin Krasniqi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
350,000.00 €
12,700.00 €
15,100.00 €
13,000.00 €
12,000.00 €
402,800.00 €
2018
350,000.00 €
12,700.00 €
10,500.00 €
13,000.00 €
10,000.00 €
396,200.00 €