Vesel Krasniqi
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Total
2021
330,000.00 €
25,000.00 €
19,410.00 €
0.00 €
21,600.00 €
396,010.00 €
2020
330,000.00 €
25,000.00 €
17,868.00 €
0.00 €
16,800.00 €
389,668.00 €
2019
250,000.00 €
5,000.00 €
18,360.00 €
1,140.00 €
2,700.00 €
277,200.00 €
2018
250,000.00 €
12,000.00 €
13,308.00 €
0.00 €
0.00 €
275,308.00 €