Naim Qelaj
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
576,000.00 €
19,000.00 €
3,201.00 €
12,792.00 €
8,280.00 €
17,710.41 €
0.00 €
636,983.41 €
2019
576,000.00 €
20,000.00 €
4,200.00 €
12,840.00 €
7,104.00 €
10,400.00 €
0.00 €
630,544.00 €
2018
556,000.00 €
18,000.00 €
0.00 €
28,884.00 €
7,104.00 €
10,400.00 €
4,320.00 €
624,708.00 €