Bojan Stojanovic
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
580,000.00 €
10,000.00 €
0.00 €
12,455.51 €
0.00 €
602,455.51 €
2018
580,000.00 €
22,000.00 €
0.00 €
14,676.00 €
0.00 €
616,676.00 €
2013
255,000.00 €
12,000.00 €
22,000.00 €
11,100.00 €
25,000.00 €
325,100.00 €
2012
255,000.00 €
12,000.00 €
22,000.00 €
11,900.00 €
25,000.00 €
325,900.00 €
2011
0.00 €
12,000.00 €
22,000.00 €
11,100.00 €
25,000.00 €
70,100.00 €