Skender Reçica
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2021
682,000.00 €
5,000.00 €
1,465.38 €
15,413.25 €
1,080.00 €
5,712.00 €
710,670.63 €
2020
682,000.00 €
5,000.00 €
450.00 €
13,812.00 €
1,080.00 €
5,712.00 €
708,054.00 €
2019
502,002.00 €
5,000.00 €
1,507.57 €
21,624.00 €
2,640.00 €
5,712.00 €
538,485.57 €
2018
502,002.00 €
5,000.00 €
0.00 €
13,164.00 €
2,640.00 €
4,680.00 €
527,486.00 €