Xhavit Zariqi
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Total
2020
730,000.00 €
45,000.00 €
0.00 €
306,300.00 €
4,440.00 €
1,085,740.00 €
2019
730,000.00 €
30,000.00 €
0.00 €
306,100.00 €
4,440.00 €
1,070,540.00 €
2018
790,000.00 €
60,000.00 €
3,491,856.00 €
319,339.00 €
17,040.00 €
4,678,235.00 €