Lulzim Leci
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
370,000.00 €
29,500.00 €
16,578.39 €
20,042.00 €
6,240.00 €
0.00 €
6,240.00 €
448,600.39 €
2019
370,000.00 €
28,000.00 €
16,370.20 €
20,042.00 €
0.00 €
14,400.00 €
6,070.20 €
454,882.40 €
2018
370,000.00 €
29,000.00 €
18,261.00 €
20,396.00 €
0.00 €
0.00 €
5,640.00 €
443,297.00 €