Fehmi Mujota
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
274,000.00 €
5,000.00 €
0.00 €
13,416.00 €
5,520.00 €
297,936.00 €
2019
274,600.00 €
5,000.00 €
0.00 €
13,416.00 €
5,520.00 €
298,536.00 €
2018
274,600.00 €
5,000.00 €
0.00 €
13,745.00 €
5,520.00 €
298,865.00 €
2017
274,600.00 €
5,000.00 €
0.00 €
13,745.00 €
5,520.00 €
298,865.00 €
2016
274,600.00 €
5,000.00 €
0.00 €
13,668.00 €
5,980.00 €
299,248.00 €
2015
274,600.00 €
5,300.00 €
0.00 €
12,398.76 €
5,520.00 €
297,818.76 €
2014
274,600.00 €
5,300.00 €
0.00 €
15,000.00 €
4,372.00 €
299,272.00 €
2013
274,600.00 €
5,300.00 €
0.00 €
15,000.00 €
4,372.00 €
299,272.00 €
2012
274,600.00 €
0.00 €
0.00 €
15,000.00 €
4,141.00 €
293,741.00 €
2011
274,600.00 €
0.00 €
0.00 €
15,000.00 €
4,372.00 €
293,972.00 €
2010
200,000.00 €
0.00 €
8,200.00 €
23,880.00 €
3,348.00 €
235,428.00 €