Rrustem Berisha
(Ish Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2020
647,375.93 €
20,000.00 €
0.00 €
3,340.04 €
30,481.01 €
0.00 €
701,196.98 €
2019
747,375.93 €
27,500.00 €
0.00 €
2,307.89 €
29,630.58 €
2,912.92 €
809,727.32 €
2018
1,127,375.93 €
27,500.00 €
0.00 €
3,303.31 €
44,210.53 €
2,970.45 €
1,205,360.22 €
2017
847,375.91 €
37,450.00 €
0.00 €
966.22 €
25,902.35 €
2,912.82 €
914,607.30 €
2016
815,000.00 €
51,950.00 €
0.00 €
11,251.06 €
28,386.00 €
10,077.75 €
916,664.81 €
2015
780,000.00 €
54,450.00 €
230,000.00 €
588.97 €
12,845.00 €
7,410.03 €
1,085,294.00 €
2014
780,000.00 €
39,950.00 €
230,000.00 €
2,778.49 €
44,760.45 €
7,178.28 €
1,104,667.22 €