Burim Ramadani
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Posedimi i aksioneve në shoqëri komerciale Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
462,200.00 €
7,300.00 €
13,000.00 €
47,815.00 €
18,891.00 €
10,140.00 €
8,250.00 €
567,596.00 €
2018
882,200.00 €
7,500.00 €
10,000.00 €
11,708.00 €
17,360.00 €
10,140.00 €
4,200.00 €
943,108.00 €
2014
82,500.00 €
13,000.00 €
0.00 €
1,000.00 €
22,400.00 €
0.00 €
0.00 €
118,900.00 €
2013
882,500.00 €
20,000.00 €
0.00 €
0.00 €
22,400.00 €
0.00 €
9,600.00 €
934,500.00 €
2012
883,500.00 €
20,400.00 €
0.00 €
0.00 €
22,000.00 €
9,000.00 €
9,000.00 €
943,900.00 €
2011
803,500.00 €
7,400.00 €
0.00 €
0.00 €
9,400.00 €
0.00 €
0.00 €
820,300.00 €