Vesel Makolli
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të fëmijëve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
300,000.00 €
4,000.00 €
17,500.00 €
6,000.00 €
7,200.00 €
334,700.00 €
2018
300,000.00 €
4,000.00 €
18,400.00 €
0.00 €
5,000.00 €
327,400.00 €