Resul Makreshi
(Zëvendës Ministër në Ministrinë e Financave punës dhe Transfereve)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Para të gatshme të mbajtura në institucione financiare Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2022
65,000.00 €
0.00 €
12,360.00 €
700.00 €
0.00 €
78,060.00 €
2021
65,000.00 €
0.00 €
12,360.00 €
0.00 €
0.00 €
77,360.00 €
2020
65,000.00 €
0.00 €
12,360.00 €
2,700.00 €
0.00 €
80,060.00 €
2019
36,000.00 €
0.00 €
12,360.00 €
2,700.00 €
2,640.00 €
53,700.00 €
2018
36,000.00 €
1,755.21 €
17,184.72 €
2,700.00 €
0.00 €
57,639.93 €