Boban Stankoviç
(Ish Zëvendës Ministër)
Krahaso
Pasuri e paluajtshme Pasuri e luajtshme Të hyrat vjetore të deklaruesit Të hyrat vjetore të prindërve Të hyrat vjetore të bashkëshortit/es Total
2019
248,000.00 €
6,000.00 €
12,000.00 €
5,460.00 €
7,200.00 €
278,660.00 €
2018
248,000.00 €
8,000.00 €
12,000.00 €
5,460.00 €
7,200.00 €
280,660.00 €